De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij het intakegesprek. Dit zodat de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd.

 • Het eerste bezoek bestaat altijd uit een gratis intakegesprek van ongeveer 10 minuten.
 • De Ingeving stelt geen medische diagnose. De behandelaar kan echter wel een advies meegeven voor een bezoek aan de huisarts, specialist of therapeut.
 • Indien er contra indicaties zijn, dient dit aangegeven te worden. 

Contra-indicaties waarbij geen behandeling gegeven kan worden:

Koorts, griep, algemene infectieziekten, besmettelijke aandoeningen, chemotherapie. En plaatselijk geen massage: bij grote blauwe plekken, tumoren, ontstekingen en ernstige vaatstoornissen.

 

Contra indicaties waarbij wel een (aangepaste) behandeling gegeven kan worden. Of waarbij er rekening wordt gehouden met de aandoening:

Niet besmettelijke huidaandoeningen, zwangerschap, menstruatie, spataderen, blauwe plekken, buikmassage na een maaltijd, hoge bloeddruk, hart afwijkingen, gebruik van medicatie (bloedverdunners), medicijnen die rijvaardigheid beïnvloeden, hypermobiliteit. 

 • Bij het maken van een afspraak, wordt altijd gevraagd om de NAW gegevens.
 • Alle vertrouwelijke informatie die je ons verstrekt, zal niet worden verstrekt aan derden zonder uw schriftelijke toestemming.
 • De Ingeving is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de klant.
 • Elke afspraak die gemaakt is (zowel via de website, telefonisch als via de email) is bindend.
 • Een afspraak kan uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Voor te laat geannuleerde of vergeten afspraken zal het afgesproken bedrag, volgens het tarief van de website, alsnog worden nagefactureerd
 • Na de behandeling kan men de betaling voldoen; via een betaalverzoek vanuit De Ingeving of contant.

Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Ingeving gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Ingeving.

 • De Ingeving is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen (schade en of letsel, bij- of nawerkingen) van de behandeling, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 • Erotische en/of seksuele behandelingen worden niet gegeven bij De Ingeving. Klanten die dit alsnog proberen en/of vragen, zullen worden verwijderd uit de praktijk. Bij grensoverschrijdend gedrag zal aangifte gedaan worden.